Kontakt-Formularunser kalender ev kirche geisenheim

Kalender


aus dem Kirchenvorstand

 
Kirchencafé
04. August 
01. September
03. November

Taizé-Andachten 
06. September
04. Oktober
01. November

Einschulung
27. August 

Gemeindefahrt
05. September 

Bibel im Gespräch
19. September 
17. Oktober
21. November

mit Straußwirtschaft
06. Oktober

Diakonie Hessen-Nassau
Sozialberatung
Schuldnerberatung

Tageslosungunser kalender ev kirche geisenheim

Kalender


aus dem Kirchenvorstand

 
Kirchencafé
04. August 
01. September
03. November

Taizé-Andachten 
06. September
04. Oktober
01. November

Einschulung
27. August 

Gemeindefahrt
05. September 

Bibel im Gespräch
19. September 
17. Oktober
21. November

mit Straußwirtschaft
06. Oktober

Diakonie Hessen-Nassau
Sozialberatung
Schuldnerberatung

Tageslosung